• slidea
  • slideb
  • jquery slideshow
  • slided
slidea1 slideb2 slidec3 slided4

درباره انجمن

قوانین و مقررات انجمن

شرایط و انواع عضویت

برمبنای مفاد فصل ششم اساس­نامه انجمن، انواع  عضویت در انجمن شامل عضویت پیوسته، وابسته، دانشجوئی،اعضای مؤسساتی (حقوقی)و افتخاري می­باشد. کلیه افرادی که حداقل دارای درجه

کارشناسی ارشد در رشته­های: علوم و تکنولوژی بذر-زراعت، اصلاح­نباتات، اقتصاد­كشاورزي، علوم ­باغباني، ترويج و آموزش كشاورزي،حشره­شناسي­كشاورزي، بيماري­شناسي گياهي، مكانيك ماشينهاي كشاورزي، بيوتكنولوژي، مكانيزاسيون كشاورزي، شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز، منابع طبيعي، -جنگلداري، بيابان زدائی و رشته‌هاي وابسته باشندمی­توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند. همچنین اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور شاغل باشندو کلیه دانشجویانی که در رشته های مذکور به تحصیل اشتغال دارند، می توانند به ترتیب به عضویتعضویت وابسته و  دانشجویی این انجمن در آیند. سازمان­هايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويتمؤسساتی(حقوقی) انجمن درآيند وشخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه‌ بذر حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند، با تصویب هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن در می­آیند.

حق عضويت­ سالانه و نحوه ثبت نام

حق عضويت پیوسته دویست و پنجاه هزار ریال، وابسته و دانشجويي یکصد و پنجاه هزار ريال و حقوقي(مؤسساتی) ده میلیون ريال  مي‏باشد، که بايستي به حساب شماره انجمن94332842 نزد بانک تجارت، شعبه هفت تیر کرج ، کد943، به نشانی: کرج بولوار دانش آموز، به­نام انجمن علمی بذر ایران واريز شود.

 

 

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد