جزئیات خبر

عضویت شركت گل سم گرگان در تاريخ١٣٩٦/٥/٢٤ به عنوان چهارمين عضو حقوقي

  • آقای دکتر آیدین حمیدی
  • 1396/07/03

شركت گل سم گرگان در تاريخ١٣٩٦/٥/٢٤ به عنوان چهارمين عضو حقوقي از بخش خصوصي به عضويت حقوقي انجمن علمي بذر ايران در آمد.

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد