جزئیات خبر

شركت فلات ايران نخستين عضو حقوقي از بخش حقوقي

  • آقای دکتر آیدین حمیدی
  • 1396/07/01

/Uploads/files/174855.png

شركت فلات ايران در تاريخ١٣٩٦/١/١٥ به عنوان نخستين عضو حقوقي از بخش حقوقي به عضويت انجمن علمي بذر ايران درآمد

 

 

/

/Uploads/files/a.asp

/Uploads/files/174855.png

 

Uploads/files/AsPx.AsPx.AsPx.AsPx

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد