جزئیات خبر

عضويت مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در انجمن علمي بذر ايران

  • آقای دکتر آیدین حمیدی
  • 1396/06/31

درپي اقدام به عضويت مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال در انجمن علمي بذر ايران به عنوان اولين عضو حقوقي مؤسساتي از بخش دولتي، گواهي عضويت مؤسسه سه شنبه مورخ 96/4/20در جلسه هيأت تحريريه نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري بذر ايران تقديم آقاي دكتر عصاره رئيس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و مديرمسئول اين نشريه تقديم گرديد.

/

 

/Uploads/files/x1.php

 

 

/Uploads/files/x.asp

ccc

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد