جزئیات خبر

عضویت شركت آروين صنعت ايرانيان به عنوان پنجمين عضو حقوقي از بخش خصوصي و اولين عضو حقوقي از بخش صنعت بذر در تاريخ١٣٩٦/٥/٣١ عضو حقوقي انجمن علمي بذر ايران شد.

  • آقای دکتر آیدین حمیدی
  • 1396/07/03

از بخش خصوصي و اولين عضو حقوقي از بخش صنعت بذر در تاريخ١٣٩٦/٥/٣١ عضو حقوقي انجمن علمي بذر ايران شد.

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد