جزئیات خبر

تشكيل شاخه دانشجوئى انجمن علمى بذر ايران

  • آقای دکتر حمیدی
  • 1398/07/17

نتایج اولین دوره انتخابات شاخه دانشجویی انجمن علمی بذر ایران به شرح زیر اعلام میگرد.
 ۱- یاسین نوروزی (دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه رازی_رئیس هیات مدیره)
۲- جمیل نوخاصی (دانشجوی دکتری ژنتیک مولکولی دانشگاه رازی)
۳- میثم قاسمی (دانشجوی دکتری باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی)
۴- هادی کیانی نژاد (دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه رازی)
۵- ماندانا آژند (دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه رازی)
۶- رامین پیری (دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران-نایب رئیس)
۷- میلاد همتی (دانشجوی دکتری اگروتکنولوژی، شاهد تهران)
۸- زهرا رادمنش (دانشجوی دکتری اگروتکنولوژی، دانشگاه زنجان)
۹- علی جمالی (دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران)

آرش مامدی (دانشجوی دکتری علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه تهران_بازرس)

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد