جزئیات خبر

آگهی فراخوان مجمع عمومی عادی و انتخابات هیآت مدیره انجمن علمی بذر ایران

  • آقای دکتر آیدین حمیدی
  • 1397/11/02

/Uploads/files/174855.png

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای انجمن علمی بذر ایران می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات هیأت مدیره این انجمن علمی در روز دوشنبه 15/11/97 از ساعت 14-16 در محل سالن همایش مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند واقع در کرج، بلوار شهید فهمیده داخل مجموعه مؤسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد گردید. لذا از کلیه اعضاء برای استماع گزارش انجمن و به ویژه از اعضای پیوسته به منظور شرکت در انتخابات هیأت مدیره دعوت می گردد تا در این جلسه حضور به هم رسانند.

هیأت مدیره انجمن علمی بذر ایران

کلیه حقوق این سایت مربوط به انجمن علمی بذر ایران میباشد